PENGUMUMAN TERKINI

Best! Anak Penang SIKBMPP merupakan galakan positif daripada Kerajaan Negeri untuk memberi dorongan dan penghargaan kepada golongan belia di Pulau Pinang yang berjaya

Golongan muda berumur 18 tahun telah boleh mengundi kerana pelaksanaan pendaftaran pemilih secara automatik.

Demi menyambut Hari Sukarelawan Sedunia pada 5 Disember, Perbadanan Pembangunan Belia Pulau Pinang telah menganjurkan Sambutan Hari Sukarelawan Belia Pulau Pinang dengan siri program yang menarik.

BELIA UNTUK MASA DEPAN

Inisiatif ini dilancarkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah MMK Belia dan Sukan bagi membangunkan anak muda di Pulau Pinang dan menyiapkan diri mereka agar menghadapi cabaran masa depan mereka serta menyumbang kepada pembangunan negara.

PEMBANGUNAN DIRI

PEMBANGUNAN SOSIAL

PEMBANGUNAN EKONOMI

Polisi

Biro Belia Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK)

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah meluluskan cadangan penetapan kuota dua orang belia dalam keanggotaan MPKK pada 26 Ogos 2020. Perkara ini telah berkuatkuasa bermula 1 Januari 2021 bagi pelantikan sesi baharu MPKK 2021/2022. PYDC telah menjalinkan kerjasama dengan MPKK khususnya Biro Belia dan Sukan dalam menganjurkan program-program yang melibatkan penyertaan belia. PYDC telah bekerjasama dan membantu MPKK dalam menganjurkan program supaya program pembangunan belia dapat dilaksanakan secara efektif dan ini akan melibatkan setiap KADUN.

Jawatankuasa Belia Pulau Pinang (JBPP)

Penubuhan JBPP bertujuan sebagai mekanisme formal yang menjadi pemangkin untuk menggerakkan usaha dan program pembangunan belia di KADUN mading-masing. Maka, pelaksanaan program dan inisiatif pembangunan belia dapat direalisasikan dengan lebih menyeluruh dan berimpak. Penubuhan JBPP juga bertujuan untuk melatih lebih ramai lagi pemimpin muda negara yang bakal menentukan masa depan negara dan ini juga menunjukkan keprihatinan Kerajaan Negeri dalam usaha membangunkan dan memperkasakan golongan belia kita.

Struktur keahlian JBPP adalah terdiri daripada sepuluh (10) orang anggota seperti berikut:

  • 1 orang Pengerusi
  • 1 orang Setiausaha
  • 1 orang Bendahari
  • 7 orang Ahli Jawatankuasa

Portal Kerjaya “We Want You” telah dilancarkan pada Jun 2020 sebagai portal carian kerjaya kepada anak-anak muda Pulau Pinang bagi mengurangkan kadar pengangguran belia di negeri Pulau Pinang. Melalui portal tersebut, belia dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan, pengalaman, kemahiran, bakat dan juga kehendak mereka. Portal ini juga menawarkan pengiklanan peluang pekerjaan secara percuma kepada syarikat dan majikan yang mendaftar.

Memohon Jawatan di sini:

BEST! Anak Penang - Skim Insentif Kecemerlangan Bakat Muda Pulau Pinang (SIKBMPP)

Best! Anak Penang SIKBMPP merupakan galakan positif daripada Kerajaan Negeri untuk memberi dorongan dan penghargaan kepada golongan belia di Pulau Pinang yang berjaya dalam mengharumkan nama baik Negeri Pulau Pinang dengan memenangi kejohanan berbentuk akademik dan kokurikulum di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.youthforfuture.my/best-anak-penang
Liputan media lain, sila layari https://pydc.com.my/en/bestanakpenang/