Permohonan terbuka untuk BEST! Anak Penang, Skim Insentif Kecemerlangan Bakat Muda Pulau Pinang (SIKBMPP)

Best! Anak Penang SIKBMPP merupakan galakan positif daripada Kerajaan Negeri untuk memberi dorongan dan penghargaan kepada golongan belia di Pulau Pinang yang berjaya dalam mengharumkan nama baik Negeri Pulau Pinang dengan memenangi kejohanan berbentuk akademik dan kokurikulum di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://pydc.com.my/en/bestanakpenang/